مروری بر روزهای کاری ((پدر استقلال)) در پاس همدان

porheydrpas 1.jpg
گزارش تصویری اختصاصی ((همدان فوتبال)) از روزهای کاری مرحوم منصور پورحیدری (پدر استقلال) در تیم پاس همدان porheydrpas 2.jpgporheydrpas 3.jpgporheydrpas 4.jpgporheydrpas 5.jpgporheydrpas 6.jpgporheydrpas 7.jpgporheydrpas 8.jpgporheydrpas 9.jpgporheydrpas 10.jpgporheydrpas 11.jpgporheydrpas 12.jpgporheydrpas 13.jpgporheydrpas 14.jpgporheydrpas 15.jpgporheydrpas 16.jpgporheydrpas 17.jpgporheydrpas 18.jpgporheydrpas 19.jpgporheydrpas 20.jpgporheydrpas 21.jpgporheydrpas 22.jpgporheydrpas 23.jpgporheydrpas 24.jpgporheydrpas 25.jpgporheydrpas 26.jpg

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن