جشن صعود تیم فوتبال شهرداری همدان به لیگ دسته دوم فوتبال کشور

jashsoshaido 1.jpg

گزارش تصویری اختصاصی "همدان فوتبال" از مراسم جشن صعود تیم فوتبال شهرداری همدان به لیگ دسته دوم فوتبال کشور
jashsoshaido 2.jpgjashsoshaido 3.jpgjashsoshaido 4.jpgjashsoshaido 5.jpgjashsoshaido 6.jpgjashsoshaido 7.jpgjashsoshaido 8.jpgjashsoshaido 9.jpgjashsoshaido 10.jpgjashsoshaido 11.jpgjashsoshaido 12.jpgjashsoshaido 13.jpgjashsoshaido 14.jpgjashsoshaido 15.jpgjashsoshaido 16.jpgjashsoshaido 17.jpgjashsoshaido 18.jpgjashsoshaido 19.jpgjashsoshaido 20.jpgjashsoshaido 21.jpgjashsoshaido 22.jpgjashsoshaido 23.jpgjashsoshaido 24.jpgjashsoshaido 25.jpgjashsoshaido 26.jpgjashsoshaido 27.jpgjashsoshaido 28.jpgjashsoshaido 29.jpgjashsoshaido 30.jpgjashsoshaido 31.jpgjashsoshaido 32.jpgjashsoshaido 33.jpgjashsoshaido 34.jpgjashsoshaido 35.jpgjashsoshaido 36.jpgjashsoshaido 37.jpgjashsoshaido 38.jpgjashsoshaido 39.jpgjashsoshaido 40.jpgjashsoshaido 41.jpgjashsoshaido 42.jpgjashsoshaido 43.jpgjashsoshaido 44.jpgjashsoshaido 45.jpgjashsoshaido 46.jpgjashsoshaido 47.jpgjashsoshaido 48.jpg

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن